Dla rodziców » Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym w Przedszkolu Samorządowym w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele na rok 2012/2013 oraz 2013/2014.

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:
1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.
7.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.
Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym

Współpraca odbywać się będzie poprzez:

I. SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI W PRZEDSZKOLU, MIĘDZY INNYMI Z:
Policjantem
Strażakiem
Harcerzem
Leśnikiem
Mikołajem
Piekarzem
Lekarzem, Stomatologiem
Aktorem
Redaktorem
Pracownikiem poczty i in. w miarę możliwości.

II. WYCIECZKI DO PUNKTÓW USŁUGOWYCH:
fryzjer,
krawcowa,
stomatolog,
strażak,
piekarz,
sklep spożywczy, owocowo- warzywny,
księgarnia,
przychodnia lekarska, apteka,
redakcja radia,
telewizja
poczta,
redakcja gazety i inne w miarę możliwości

III. UDZIAŁ WYCHOWANKÓW W UROCZYSTOŚCIACH PRZEDSZKOLNYCH:
Mikołaj
Jasełka
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Mamy i Taty

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:
1.Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi.
Zwiedzanie budynku szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przydatnych w pierwszych dniach nauki szkolnej (łazienki, szatnia, wyjście na boisko, itp.)
2. Gminna Biblioteka w Wielkiej Wsi.
Zwiedzanie biblioteki, udział w zajęciach, spotkanie z bibliotekarzem.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
Udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.
4.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele.
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Bal Karnawałowy)
Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową
Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę
Konkurs na Kartkę Wielkanocną
5.Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Udział w zajęciach dotyczących ekologii.
6. Fundacja „Serce Dziecka”.
7.Zajęcia cykliczne:
Teatrzyk Objazdowy Impresariat Artystyczny Skrzat w Krakowie.
8.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie
Realizacja programu profilaktycznego „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
9. Polski Czerwony Krzyż
Udział w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy.
10.Placówki ogólnopolskie.
Udział w konkursach plastycznych.
11. Wycieczki:
do muzeum
do teatru, kina, opery lub filharmonii
do gospodarstwa agroturystycznego
do Kopalni Soli w Wieliczce
do Inwałdu
na Wawel do Krakowa
12. Udział w różnego rodzaju akcjach:
Gwiazdka dla zwierzaka
Góra Grosza
Zbieranie nakrętek
Zbiórka zużytych baterii
Sprzątanie świata
Lotniskowe Przedszkole 2012
Cała Polska Czyta Dzieciom
13. Udział w różnego rodzaju programach:
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Akademia Aquafresh
Bezpieczne Przedszkole

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
1. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów: zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.
2. Szacunek dla pracy innego człowieka.
3. Poszanowanie godności człowieka.
4. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
5. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
EWALUACJA:
  • zapisy w dokumentacji;
  • kronika,
  • zdjęcia,
  • nagrania video,
  • informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej.
Zaplanowane działania w ramach współpracy z środowiskiem będą realizowane zgodnie z realizowana tematyką.